Site Overlay

تاریخ شفاهی ادبیات معاصر ایران: نصرت رحمانی

Zip

Zip تاریخ شفاهی ادبیات معاصر ایران: نصرت رحمانی تاریخ شفاهی ادبیات معاصر ایران: نصرت رحمانی. تاریخ شفاهی ادبیات معاصر ایران: نصرت رحمانی is Books None. نصرت رحمانی مهدی اورند محمدهاشم اکبریانی Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the تاریخ شفاهی ادبیات معاصر ایران: نصرت رحمانی book, this is one of the most wanted نصرت رحمانی مهدی اورند محمدهاشم اکبریانی author readers around the world. . Good Book تاریخ شفاهی ادبیات معاصر ایران: نصرت رحمانی قضاوت درباره‌ی یک شخص کاری‌ست بسیار دشوار که حداقل از عهده‌ی بنده بر نمی‌آید و همیشه از آن فرار کرده‌ام. این کتاب شاهدی‌ست بر سخنی که عرض کردم. از چندین نفر پرسیده‌اند که ( نصرت رحمانی) که بود؟ و هر یک از ظن خود شد یار من ، چیزی گفته‌اند و حیرتا که چقدر این گفته‌ها با یکدیگر تناقض دارندباری، معمولاً وقتی صحبت از یک نویسنده یا شاعر و یا هر شخصی که در تاریخ حیات بشری کاری کرده است که او را از دیگران متمایز می‌کند، اصل بر این است که دیگر نیایند درباره‌ی زندگی خصوصی او تفحص کنند، بل که مهم این است که ببینند این بنده خدا در طول حیاتش چه دست به چه آثاری زده است و این آثار چه تاثیری در زمان خود و پس از خود داشته است؟نصرت رحمانی، این اقبال را داشت که حتی پیش از چاپ نخستین مجموعه شعرش بسیار بسیار مشهور بشود. شاعری بود بی‌پروا، و در عین حال بسیار شاعر. طوری که به گفته‌ی شاملو: " نصرت، از همه‌ی ما شاعرتر بود". نصرت زود به شهرت رسید و همین شهرتش به زوالش کشاند اما نمی‌توان منکر آثارش شد. گروهی از شاعران هستند که در حاشیه‌ی زندگی‌شان، شعر می‌گویند؛ اما (نصرت رحمانی) جزو آن دسته از افراد بود(که بسیار نادرند) که در حاشیه‌ی شعرش، زندگی می‌کرددر حق شعر نصرت رحمانی، بسیار جفا شد و شعرش را ندیدند و این بی‌تفاوتی کماکان ادامه دارد. شعر و جایگاه (نصرت رحمانی) و خود او در تاریخ ادبیات معاصر ایران، جایگاهی‌ست که کم‌تر کسی به آن دست پیدا کرده است و کم‌تر کسی به آن اشاره کرده است؛ چرا که اعتراف به این بزرگی، شهامتی می‌خواهد که در بین شاعران و منتقدین کوتوله‌ی این سرزمین سراغی از آن نیست

About Author

  1. نصرت رحمانی مهدی اورند محمدهاشم اکبریانی says:
    نصرت رحمانی مهدی اورند محمدهاشم اکبریانی Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the تاریخ شفاهی ادبیات معاصر ایران: نصرت رحمانی book, this is one of the most wanted نصرت رحمانی مهدی اورند محمدهاشم اکبریانی author readers around the world.

Comment 649 on “تاریخ شفاهی ادبیات معاصر ایران: نصرت رحمانی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *