Site Overlay

Čim preživim ovaj roman

im pre ivim ovaj roman Ultimate Fight Srpsko socijalno protiv detektivke Hari Vice VersaSerija ubistava korumpiranih doktora potresa jednu beogradsku bolnicu U atmosferi straha potencijalni klijenti opsedaju detektivsku ag

Ultimate Fight Srpsko socijalno protiv detektivke Hari Vice VersaSerija ubistava korumpiranih doktora potresa jednu beogradsku bolnicu U atmosferi straha, potencijalni klijenti opsedaju detektivsku agenciju Lucky Charm, ali Hari ne mo e da prihvati slu aj i tra i ubicu, jer mora da tra i vezu Naime, i sama hitno treba da se operi e u istoj bolnici, a liste ekanjUltimate Fight Srpsko socijalno protiv detektivke Hari Vice VersaSerija ubistava korumpiranih doktora potresa jednu beogradsku bolnicu U atmosferi straha, potencijalni klijenti opsedaju detektivsku agenciju Lucky Charm, ali Hari ne mo e da prihvati slu aj i tra i ubicu, jer mora da tra i vezu Naime, i sama hitno treba da se operi e u istoj bolnici, a liste ekanja prote u se odavde do ve nosti.

  • Čim preživim ovaj roman Best Read || [Mirjana Đurđević]
    408 Mirjana Đurđević

About Author

  1. Mirjana Đurđević says:
    Mirjana ur evi 1956 , doktorka tehni kih nauka Profesorka Visoke gra evinsko geodetske kole u Beogradu Napisala seriju od sedam parodija na kriminalisti ke romane sa detektivkom Harijetom kao glavnom junakinjom Ubistvo u akademiji nauka , agor, 2002, Agora, 2007 Parking svetog Savatija , Samizdat, 2003, Agora, 2008 Deda Rankove riblje teorije , igoja tampa, 2004, Laguna 2010 nagra ena enskim perom za 2004 Le u fundusu , Laguna 2012 Jacuzzi u liftu , igoja tampa, 2005 Prvi drugi, tre i ovek srpske legende , Agora, 2006, 2007 im pre ivim ovaj roman , Agora 2008, 2009 Tako e as anatomije na Gra evinskom fakultetu , Viktor, 2001, non fiction romane Tre i sektor ili sama ena u tranziciji , agor, 2001, Agora, 2006 i A dajin osmeh , igoja tampa, 2004 istorijsku metafikcije uvari svetinje , Agora, 2007, 2008 Kaja, Beograd i dobri Amerikanac , Agora 2009, Laguna 2010, 2011 regionalna nagrada Me a Selimovi za najbolji roman objavljen na prostoru Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne gore u 2009 godini i Bremasoni , Laguna 2011, 2012 ivi i pi e u Beogradu, Srbija.

Comment 842 on “Čim preživim ovaj roman

  1. Vanja Iva says:
    Iako spada u satiri ne romane, satira je ovde toliko isforsirana da to prelazi u banalnost Krimi roman koji je zapravo osvrt na na e lo e zdravstvo, i pljuvanje po celom zdravstvenom sistemu i birokratiji Deluje pomalo nezavr eno i nedovoljno razvijena neka dublja pri a, ako je uop te i trebalo da je bude U svakom slu aju na pola knjige sam se zainteresovala za kraj, stoga dve zvezdice, ali kraj daleko od o ekivanog iako su o ekivanja bila na minimumu minimuma.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *